Kredyty gotówkowe we Wrocławiu

Zadłużenie a zdrowie psychiczne

Ten artykuł wyjaśnia, w jaki sposób zadłużenie i zdrowie psychiczne mogą wpływać na siebie nawzajem oraz przedstawia różne podejścia, jakie można przyjąć w celu uporania się z zadłużeniem. Skorzystaj z tej karty informacyjnej, aby:

 • zastanowić się, w jaki sposób zadłużenie i zdrowie psychiczne mogą na siebie wpływać
 • zdecydować, czy powiadomić wierzycieli o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym
 • zrozumieć, że może być dostępnych szereg opcji radzenia sobie z długami

Związek między zadłużeniem a zdrowiem psychicznym

Około jedna na cztery osoby dorosłe w Polsce doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym w danym roku. Kwestie zdrowia psychicznego obejmują szereg doświadczeń, w tym lęk i depresję, schizofrenię, fobie, a także wiele innych schorzeń. Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą występować przez krótki okres czasu lub trwać znacznie dłużej. Doświadczenia związane ze stanami zdrowia psychicznego mogą również zmieniać się w czasie, a czasem nawet z dnia na dzień. Problemy ze zdrowiem psychicznym, podobnie jak choroby fizyczne, różnią się znacznie w zależności od osoby.

Doświadczenie problemów ze zdrowiem psychicznym nie oznacza automatycznie, że nie jesteś w stanie zarządzać swoimi pieniędzmi lub radzić sobie z długami, ale może to utrudnić. Badania pokazują, że 50% osób dorosłych, które zmagają się z długami, ma również problemy ze zdrowiem psychicznym. Bycie dłużnikiem może być stresujące, a niniejszy arkusz informacyjny zawiera informacje na temat tego, jak można poradzić sobie z wierzycielami.

Skorzystaj z porady

Lepiej jest jak najszybciej zasięgnąć porady dotyczącej radzenia sobie z długami, ale nigdy nie jest za późno, aby się z nami skontaktować. Często istnieje kilka dostępnych opcji radzenia sobie z długami. Czasami ludzie czują się zdenerwowani lub zawstydzeni rozmową o swoich długach lub sytuacji zdrowotnej. Oferujemy bezpłatną, bezstronną poradę. Nie osądzamy i traktujemy poufnie wszelkie informacje, które nam Państwo przekażą. Nie udostępnimy Twoich danych żadnej innej organizacji, chyba że poprosisz nas o to, a my wyrazimy na to zgodę. Możesz wybrać, aby:

 • skontaktować się z nami telefonicznie lub przez webchat (jeśli chcesz, możesz pozostać anonimowy);
 • skorzystać z naszych internetowych narzędzi doradczych;
 • podać swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli wysłać Ci dostosowane do Twoich potrzeb informacje, takie jak arkusze informacyjne i wzory pism do wykorzystania;
 • udzielić nam pozwolenia na rozmowę z przyjacielem lub krewnym na temat Twoich możliwości (nie będziemy rozmawiać z nikim bez Twojej zgody);
 • zachować anonimowość i wykorzystać informacje na naszej stronie internetowej; oraz
 • zakończyć dyskusję, jeśli zajdzie taka potrzeba w dowolnym momencie.

Rozważ poinformowanie wierzycieli o swoim problemie ze zdrowiem psychicznym

Jeśli trudno jest Ci poradzić sobie z długami, być może zechcesz powiedzieć wierzycielom, że masz problemy ze zdrowiem psychicznym. Jest to twój wybór, ale może to pomóc w negocjacjach.

Jeśli wierzyciel będzie świadomy twoich okoliczności, może:

 • zgodzić się na wstrzymanie działań windykacyjnych na krótki okres
 • zgodzić się na kontaktowanie się z Tobą tylko o określonych godzinach
 • zgodzić się na kontaktowanie się z Tobą w określony sposób, np. listownie, a nie telefonicznie
 • dać ci dodatkowy czas na zebranie informacji
 • zgodzić się na nieprzekazywanie długu do agencji windykacyjnej
 • korzystać z usług wyspecjalizowanego personelu, który zajmie się twoją sprawą.

Przedstawienie dowodów na stan zdrowia psychicznego

Wierzyciele nie zawsze potrzebują dodatkowych dowodów, aby zdecydować, jak powinni potraktować Twoją sprawę. Możliwe, że będziesz w stanie uzgodnić plan działania po prostu omawiając swoją sytuację z wierzycielem przez telefon lub na piśmie. Jednak w niektórych okolicznościach może to nie być możliwe, a Ty lub Twój wierzyciel możecie chcieć wykorzystać dowody medyczne, aby pomóc w podjęciu decyzji co do dalszego postępowania.

W takim przypadku należy zapytać wierzyciela, jakiego rodzaju dowody będą akceptowane. Wierzyciele mogą zgodzić się na wykorzystanie kopii ostatniej recepty lub listu potwierdzającego wizytę w szpitalu lub w placówce opieki zdrowotnej jako dowodu potwierdzającego Twoją sytuację.

Pomoc od krewnych i przyjaciół

Możesz poprosić osobę trzecią, np. krewnego lub przyjaciela, aby zajęła się Twoimi wierzycielami. Zgodnie z prawem, wierzyciele będą potrzebowali twojej zgody na omówienie twoich danych z wybraną przez ciebie osobą. Zapytaj każdego z wierzycieli, w jaki sposób możesz wyrazić zgodę. Niektórzy wierzyciele mogą wyrazić zgodę przez telefon, ale inni mogą zażądać zgody na piśmie. Niektórzy wierzyciele mają własne formularze, które należy wypełnić.

Opcje radzenia sobie z długami

Ważne jest, aby wybrać opcję, która jest dla Ciebie najlepsza. Kiedy skontaktujesz się z nami po poradę, zadamy Ci pytania na temat Twoich długów i majątku. Zapytamy Cię również o Twoje dochody i wydatki, abyśmy mogli pomóc Ci w opracowaniu budżetu. To pokaże, jakie pieniądze są dostępne dla Twoich wierzycieli i jakie opcje są dla Ciebie dostępne.

Opcje mogą obejmować nieformalne sposoby oddłużania, takie jak negocjowanie obniżonych płatności z wierzycielami, aż po bardziej formalne opcje niewypłacalności, takie jak bankructwo, a pomiędzy nimi jest wiele możliwości. Nasi doradcy i narzędzia internetowe wyjaśnią Ci zalety i wady dostępnych opcji.

Możliwość odetchnięcia w sytuacji kryzysu związanego ze zdrowiem psychicznym
Przestrzeń oddechowa w kryzysie zdrowia psychicznego może zapewnić Ci dodatkową ochronę przed wierzycielami, jeśli korzystasz z leczenia w kryzysie zdrowia psychicznego i zmagasz się z długami. Oznacza to, że w czasie obowiązywania wierzyciele:

 • nie mogą skontaktować się z Tobą, aby poprosić o spłatę długu, który jest objęty Twoją przestrzenią oddechową
 • nie mogą doliczać odsetek ani opłat do długu, który jest objęty tą przestrzenią
 • muszą zaprzestać większości działań egzekucyjnych (takich jak postępowanie sądowe lub korzystanie z usług komorników) w odniesieniu do długu, który został uwzględniony w ramach możliwości odroczenia spłaty.

Zdrowie psychiczne a umorzenie długu

Jeśli jest mało prawdopodobne, że Twoje okoliczności ulegną poprawie, możesz poprosić wierzycieli o umorzenie długu. Umorzenie długu jest zazwyczaj traktowane jako ostateczność, gdy nie ma aktywów lub pieniędzy na spłatę długu. Wierzyciele nie muszą się na to zgodzić, ale można skorzystać z naszego przykładowego listu o umorzenie długu, aby poprosić ich o rozważenie tej opcji.

Dalszy kredyt i wydatki

Niektóre choroby psychiczne mogą utrudniać zarządzanie pieniędzmi. Czasami może to oznaczać, że zaciągasz więcej kredytów, niż możesz sobie pozwolić, lub wydajesz pieniądze na rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Może to sprawić, że ogólna sytuacja stanie się bardziej stresująca, zwiększy się zadłużenie i trudno będzie dotrzymać ustaleń z wierzycielami. W takich okolicznościach pomocne może być dodanie „zawiadomienia o sprostowaniu” do twojej kartoteki kredytowej.

Zawiadomienie o sprostowaniu

Szczegółowe informacje na temat Twoich umów kredytowych i historii płatności są przechowywane przez agencje informacji kredytowej. Informacje te są wykorzystywane przez kredytodawców przy podejmowaniu decyzji o tym, czy pożyczyć Ci pieniądze.

Jeśli obawiasz się, że możesz zaciągnąć niepotrzebny kredyt, możesz dodać do swoich akt kredytowych „zawiadomienie o sprostowaniu”. Jest to oświadczenie o długości do 200 słów, w którym można wyjaśnić potencjalnym kredytodawcom swoją sytuację.

Dodanie noty korygującej oznacza, że Twój wniosek jest czytany przez osobę, a nie tylko otrzymuje wynik komputerowy.
Możesz zapytać agencje informacji kredytowej, czy mają jakieś standardowe sformułowania, które możesz wykorzystać lub dostosować.
Ocena wniosku trwa zazwyczaj dłużej, jeśli w aktach znajduje się nota korygująca. Może to być przydatne, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz składać niepotrzebne wnioski o kredyt, ponieważ daje ci to czas na ponowne rozważenie sprawy.

Może to być środek tymczasowy, a notę korygującą można usunąć w dowolnym momencie.
Zawiadomienie zobaczy tylko ta organizacja, która aktywnie sprawdza Twoją kartotekę kredytową.
Dobrym pomysłem jest regularne sprawdzanie, czy nota korygująca jest Ci potrzebna.

Jak bycie w trudnej sytuacji finansowej wpływa na twoje zdrowie psychiczne?

Problemy finansowe są częstą przyczyną stresu i niepokoju. Stygmatyzacja wokół długu może oznaczać, że ludzie mają trudności z proszeniem o pomoc i mogą się izolować. Wpływ na zdrowie psychiczne ludzi może być szczególnie poważny, jeśli uciekają się oni do ograniczania wydatków na podstawowe rzeczy, takie jak ogrzewanie i jedzenie, lub jeśli wierzyciele są agresywni lub nieczuli podczas ściągania długów. Trudności finansowe drastycznie obniżają wskaźniki wyleczenia w przypadku powszechnych chorób psychicznych. Osoby cierpiące na depresję i mające problem z zadłużeniem są 4,2 razy bardziej narażone na depresję 18 miesięcy później niż osoby bez problemów finansowych.

Osoby z problemami finansowymi są trzykrotnie bardziej narażone na myśli samobójcze w ciągu ostatniego roku. Rzadko istnieje jeden czynnik, który skłania ludzi do odebrania sobie życia. Zamiast tego zazwyczaj łączy się szereg problemów społecznych, wydarzeń życiowych, czynników poznawczych i osobowościowych. Istnieje jednak silny związek między problematycznym zadłużeniem a samobójstwem, a ponad 100 000 osób w Anglii próbuje popełnić samobójstwo, będąc zadłużonymi każdego roku.

Jak posiadanie problemów ze zdrowiem psychicznym wpływa na Twoje wydatki i zdolność do oszczędzania?

Powszechne objawy problemów ze zdrowiem psychicznym, takie jak zwiększona impulsywność i problemy z pamięcią, mogą utrudniać zarządzanie finansami lub uzyskanie dobrej oferty na skomplikowanych rynkach, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia trudności finansowych. Wiele osób z problemami psychicznymi zgłasza, że ich wzorce wydatków i zdolność do podejmowania decyzji finansowych ulegają znacznym zmianom w okresach słabego zdrowia psychicznego. Ostatnie krajowe badania opinii publicznej dotyczące osób z problemami psychicznymi wykazały, że w okresie złego samopoczucia sześć na dziesięć (63%) osób miało trudności z podejmowaniem decyzji finansowych, 42% odkładało płacenie rachunków, a 38% zaciągnęło pożyczkę, której w innym przypadku by nie zaciągnęło.
Trzy na dziesięć osób z problemami ze zdrowiem psychicznym (29%) stwierdziło, że byłyby w stanie wiązać koniec z końcem tylko przez okres krótszy niż miesiąc, gdyby ich gospodarstwo domowe straciło główne źródło dochodu. Jest to dwukrotnie więcej niż w przypadku osób, które nigdy nie miały problemów ze zdrowiem psychicznym (14%).

Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą wpływać na zdolność dostępu do podstawowych usług i zarządzania finansami

Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą również utrudniać kontakt z podstawowymi usługami, takimi jak banki i przedsiębiorstwa energetyczne. Ludzie mogą mieć trudności ze zrozumieniem rachunków i zapamiętaniem szczegółów konta, co prowadzi do trudności finansowych i niepokoju. Więcej niż jedna na trzy osoby (37%), które doświadczyły problemów ze zdrowiem psychicznym, odczuwa znaczny poziom niepokoju w kontaktach z podstawowymi usługami, w tym objawy takie jak przyspieszone bicie serca czy problemy z oddychaniem.

Porozumiewanie się z dostawcami podstawowych usług może stanowić szczególne wyzwanie. W sondażu krajowym trzy czwarte (76%) osób z problemami zdrowia psychicznego uznało, że przynajmniej jeden kanał komunikacji jest trudny, a cztery na dziesięć osób (41%) stwierdziło, że wykonywanie połączeń telefonicznych jest dla nich trudne lub niepokojące. Jeśli nie oferuje się alternatywnych kanałów komunikacji, może to uniemożliwić ludziom dostęp do wsparcia i wczesne zajęcie się problemami finansowymi.

Uświadom sobie, co możesz zrobić

Zanim pomyślisz, że Twój dług jest zbyt duży, aby nawet sobie z nim poradzić, oceń, co jest pod Twoją kontrolą. Jeśli możesz przeznaczyć więcej pieniędzy na spłatę długu, skup się na wysokooprocentowanych długach. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, odetnij wszystkie wydatki, które możesz poza podstawowymi potrzebami. Upewnij się, że jesteś proaktywny w kontaktach z pożyczkodawcami i serwisami pożyczkowymi.

Jak zadłużenie powoduje problemy ze zdrowiem psychicznym & jak problemy ze zdrowiem psychicznym powodują zadłużenie

Dług i problemy ze zdrowiem psychicznym, czy są one spowodowane przez zwolnienie z pracy, żałoba, związek rozkład, nadużycie lub właśnie naturalnie zdarzający się, są rzadko mówić o ale bardzo pospolity. Co jest również rzadko omawiane jest związek między problemami zdrowia psychicznego i długu. Kiedy zadłużenie wzrasta, pojawia się stres i niepokój.

Czy jesteś w kryzysie zadłużenia?

Zadłużenie nie jest złe; złe zadłużenie jest złe. Dni „ani pożyczkobiorcą, ani pożyczkodawcą być” już dawno minęły. W dzisiejszych czasach wielu z nas jest zmuszonych do zaciągania pożyczek, aby zdobyć wyższe wykształcenie lub kupić dom. Dług sam w sobie sam w sobie nie jest zły, pod warunkiem, że jest zrozumiały, zaplanowany, przystępny i tak tani, jak to tylko możliwe. Istnieją dwa sposoby radzenia sobie z problematycznym zadłużeniem. Który z nich jest odpowiedni dla Ciebie, zależy od tego, czy znajdujesz się w sytuacji, którą nazywamy kryzysem zadłużenia, czy po prostu masz niepokojące lub duże długi. Co zalicza się do kryzysu zadłużenia zależy od tego, kogo zapytasz, ale nasza definicja mówi, że jest to sytuacja, w której nie możesz sobie pozwolić na na dokonanie nawet minimalnych spłat wszystkich długów lub pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków.

Jeśli jesteś w kryzysie zadłużenia …

Przede wszystkim nie wpadaj w panikę na samą nazwę. Nigdy nie słyszeliśmy o kimś, kto miał tak duże długi, że nie było dla niego drogi wyjścia. Rozpoczęcie walki z nimi poprawi Twoje samopoczucie i przyspieszy cały proces.

Przestań pożyczać

Brzmi to jak oczywistość, ale nie ma sensu próbować uporządkować istniejących długów jeśli ciągle będziesz je powiększać. Najważniejszą rzeczą do zrobienia jest upewnienie się, że nie będziesz
nie pożyczać więcej. Można to zacząć od sporządzenia budżetu, który sumuje, czy wydajesz więcej niż zarabiasz, więc możesz zobaczyć, na co idą pieniądze. Po tym, daj sobie pieniądze aby zobaczyć, gdzie można zmniejszyć rachunki, a następnie, jeśli to konieczne, można ciąć z powrotem.

Obniżenie stóp procentowych

Im mniej odsetek płacisz, tym więcej Twoich spłat idzie na spłatę rzeczywistego długu, a nie tylko na obsługę odsetek rzeczywistego długu, a nie tylko na obsługę odsetek. Transfer salda polega na tym, że otrzymujesz nową kartę kredytową, która spłaca za Ciebie zadłużenie na starych kartach, więc jesteś winien nowej karcie pieniądze przy niższym oprocentowaniu.
nowej karcie pieniądze po niższej stopie procentowej. Istnieją dwie główne drogi. Pierwszą jest umowa 0%, gdzie karta jest nieoprocentowana przez określony czas (choć można ją spłacić).
wolna od odsetek przez określony czas (choć płaci się za to opłatę), ale potem oprocentowanie wzrasta.
Alternatywą dla niektórych osób może być zawarcie taniej umowy długoterminowej.

Najpierw spłacaj najwyższe raty zadłużenia

Zdecydowanie zbyt wiele osób po prostu dzieli kwotę, którą spłaca na różne długi – Jest to zła taktyka. Wymień wszystkie swoje długi w kolejności odsetek, a następnie skup wszystkie swoje wolne środki pieniężne na Czyszczenie długu z najwyższym oprocentowaniem pierwszy, z prostego powodu że kosztuje cię on najwięcej. Oznacza to, że powinieneś płacić tylko minimum spłaty wszystkich innych długów o niższym oprocentowaniu. Po spłaceniu tego najdroższego, skup się na kolejnej karcie o najwyższym oprocentowaniu i kontynuuj tę procedurę, aż będziesz wolny od długów.

Zaburzenia lękowe

Istnieją różne podgrupy zaburzeń lękowych: Główne z nich obejmują uogólnione zaburzenie lękowe, zaburzenia paniczne i zaburzenia oparte na fobii. Zaburzenia lękowe wykraczają poza chwilowe zmartwienia i strach. Osoby żyjące z zaburzeniami lękowymi mogą doświadczać fizjologicznych reakcji, takich jak zwiększone tętno, duszności i bóle głowy w odpowiedzi na myślenie o długu, który mają. Dodatkowo, mogą mieć tendencję do fiksowania się na najgorszym możliwym wyniku ich sytuacji, jak utrata domu, bankructwo lub niezdolność do opieki nad dziećmi.

Depresja

Depresja, jedno z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń, może wystąpić w każdym wieku i może dotknąć każdego. Definiowana przez objawy, które wpływają na samopoczucie i sposób wykonywania codziennych czynności, depresja może utrudniać kontrolowanie finansów. W chwilach niepokoju, niektórzy mogą nawet wyładować się na długach i pójść na szał wydatków … co ostatecznie prowadzi do większego zadłużenia i większego poczucia beznadziei.

Uzyskanie pomocy

Życie z chorobą psychiczną nie oznacza, że nie jesteś w stanie poradzić sobie ze swoimi finansami lub że potrzebujesz natychmiastowej interwencji. Ale dobrze jest też przyznać, że każdy potrzebuje czasem pomocy. Jeśli zmagasz się z długami lub swoim zdrowiem psychicznym, istnieją możliwości uzyskania pomocy, które są dostępne dla Ciebie.

Rodzaje terapii

Spotkanie z terapeutą lub doradcą pomoże Ci określić, w jaki sposób możesz pomóc sobie samemu i gdzie możesz potrzebować wsparcia z zewnątrz. Nie ma jednej metody terapii, która pomogłaby w każdym zaburzeniu, dlatego podzieliliśmy zaburzenia dwubiegunowe, depresję i lęki na najczęstsze rodzaje.

Zaburzenie dwubiegunowe

Rodzaj terapii w przypadku zaburzeń dwubiegunowych zależy od rodzaju zaburzeń dwubiegunowych i potrzeb pacjenta. Pierwszym krokiem jest zazwyczaj przepisanie leków, które pomogą ustabilizować nastrój. Istnieje kilka opcji, a znalezienie tej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom może wymagać pewnych prób i błędów. Istnieją jednak również różne rodzaje terapii, które mogą pomóc.

Jak znaleźć terapeutę

Znalezienie terapeuty to coś więcej niż tylko znalezienie kogoś, kto akceptuje twoje ubezpieczenie lub jest w twoim przedziale cenowym, choć nie da się zaprzeczyć, że to wchodzi w grę. Być może będziesz musiał porozmawiać z dwoma lub trzema terapeutami, zanim znajdą tego właściwego dla Ciebie. Choć może się to wydawać dodatkowym kłopotem, znalezienie kogoś, komu ufasz i z kim czujesz się komfortowo jest niezbędne.

Odbudowa finansów

Po podjęciu działań mających na celu zaspokojenie potrzeb związanych ze zdrowiem psychicznym, możesz skupić się na odbudowie swoich finansów. Dobra wiadomość jest taka, że uzdrowienie finansów jest możliwe z czasem i determinacją. Kiedy będziesz gotowy do rozpoczęcia swojej podróży, pamiętaj o następujących krokach.

Zadbaj o swoje potrzeby

Pierwszym krokiem na drodze do uzdrowienia finansów jest zadbanie o swoje potrzeby. Po nawiązaniu kontaktu z doradcą lub terapeutą, porozmawiaj z rodziną i poinformuj ją o wszystkim, co powinna wiedzieć. Upewnij się, że znają czynniki wyzwalające i objawy. Nie można poprawić stanu swoich finansów, ignorując zdrowie psychiczne. Upewnij się, że dajesz sobie czas na ustanowienie rutyny i znalezienie równowagi, zamiast spieszyć się, aby naprawić swoje problemy finansowe.

Zrozum swoje finanse

Następnie upewnij się, że masz dobry pomysł na temat swojej sytuacji finansowej. Nie tylko to, ile jesteś winien, ale oprocentowanie każdej linii kredytowej i wszystko, co jest w tyle na płatności. Konieczne jest, abyś zrozumiał każdy aspekt swojego profilu finansowego. Kiedy już będziesz miał pojęcie o swoich dochodach, zadłużeniu i wszystkim pomiędzy, następnym krokiem jest ustalenie budżetu na wydatki. Ustaw długo- i krótkoterminowe cele dla siebie, jednocześnie będąc realistą w swojej sytuacji.

Skoncentruj się na redukcji zadłużenia za pomocą konsolidacji zadłużenia

Zmniejszenie zadłużenia to coś więcej niż tylko dokonywanie płatności na poczet sald. Jeśli masz do czynienia z wysokimi stopami procentowymi i wieloma liniami kredytowymi, czasami najlepiej jest skupić się na konsolidacji długów. Dwa z najbardziej powszechnych sposobów konsolidacji zadłużenia to pożyczka osobista lub przeniesienie salda.

Jeśli żonglujesz wieloma liniami kart kredytowych, rozważ skorzystanie z transferu salda, aby uprościć swoje finanse. Wiele kart oferuje wstępną ofertę 0% APR na okres od 12 do 18 miesięcy, co pozwala na dokonywanie nieoprocentowanych płatności. Unikanie odsetek i dokonywanie płatności na poczet salda głównego pozwoli Ci szybciej osiągnąć Twoje cele. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje opłata za przeniesienie salda, a opcja ta jest ograniczona w zależności od twojej oceny kredytowej.

Pożyczki osobiste to kolejna opcja konsolidacji zadłużenia. Pożyczka osobista pozwoli Ci spłacić inne długi i skupić się tylko na spłacie pożyczki, która często ma stałą miesięczną ratę i niższe oprocentowanie. Twój wynik kredytowy będzie dyktować, jakie warunki i stawki dostaniesz.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz