Lean Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Green Belt

Czym jest kurs Lean Six Sigma Green Belt?

Lean Six Sigma Green Belt to kolejny szczebelek na drabinie prowadzącej do rozwoju i sukcesu w biznesowej karierze. Certyfikat Green Belt można zdobyć po ukończeniu kursu Yellow Belt. Kurs Lean Six Sigma Green Belt pozwala zdobyć wiedzę na temat tego, jak skutecznie planować, opracowywać ramy i realizować projekty, a także jak stosować odpowiednie mierniki w celu zapewnienia całkowitego wdrożenia zmian. Po ukończeniu kursu kandydat będzie posiadał umiejętności niezbędne do stosowania metod rozwiązywania problemów Lean Six Sigma – Definiuj, Mierz, Analizuj, Ulepszaj i Kontroluj (DMAIC) – w celu doskonalenia swojego przywództwa w miejscu pracy i pomagania zespołom w bardziej efektywnej pracy.

Dla kogo jest Lean Six Sigma Green Belt?

Dowiedz się, dlaczego pracownicy z certyfikatem Lean Six Sigma Green Belts odnoszą sukcesy w prowadzeniu i realizacji projektów rozwojowych. Metodologia Lean Six Sigma Green Belt zawiera idealne połączenie teorii, statystyki i praktyki, które pomogą Ci wdrożyć i zmierzyć Twój sukces. Lean Six Sigma Green Belt jest skierowany do profesjonalistów posiadających umiejętności w zakresie zarządzania projektami i procesami oraz ich doskonalenia. Jeśli Twoja praca wymaga od Ciebie eliminowania ryzyka i błędów, skracania cykli czasowych i standaryzacji procedur, ten kurs jest dla Ciebie. Osoby, które już wcześniej posiadały wiedzę z zakresu Lean Six Sigma, a zwłaszcza te, które posiadają certyfikat Yellow Belt, są w stanie uzyskać maksimum korzyści z tego certyfikatu – w tym zwiększyć potencjał zarobkowy i mobilność zawodową.

Co daje kurs Lean Six Sigma Green Belt?

Lean Six Sigma stała się najskuteczniejszym podejściem do ciągłego doskonalenia we wszystkich branżach, niezależnie od skali działalności, pozycji w hierarchii łańcucha dostaw czy świadczonych usług. Istotnym elementem wdrażania Lean Six Sigma jest szkolenie Green Belt. Ten kurs Lean Six Sigma Green Belt nauczy uczestników stosowania narzędzi i metodologii niezbędnych do skutecznego prowadzenia i udziału w projektach doskonalenia DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control) w organizacjach. Kurs Green Belt Lean Six Sigma pomoże uczestnikom poprawić produktywność i jakość oraz wyposaży ich w umiejętności niezbędne do pracy nad projektami mającymi na celu przekształcenie przedsiębiorstwa. Podstawowa zawartość kursu:

  • Wprowadzenie i przegląd podstawowych pojęć i procesów
  • Opracowanie zarządzania zmianą
  • Definiowanie – karta projektu, struktura zespołu projektowego, planowanie projektu, analiza klienta, ocena projektu (Define Gate Review)
  • Wykonanie – mapowanie procesów, VSM, zbieranie danych, podstawowe statystyki, analiza systemu pomiarowego, obliczanie linii bazowej, przegląd Measure Gate
  • Analiza – podstawowa analiza przyczyn źródłowych, określanie krytycznych przyczyn źródłowych, analiza statystyczna
  • Doskonalenie – ustalanie priorytetów rozwiązań, pilotowanie rozwiązań, usprawnianie procesów Lean, przegląd bramek doskonalących
  • Kontrolowanie – środki kontroli, plany kontroli, finalizowanie projektu

Wynagrodzenie pracownika Lean Six Sigma Green Belt

Przedsiębiorstwa i firmy na całym świecie poszukują pracowników z certyfikatem Lean Six Sigma Green Belt w celu optymalizacji kosztów i eliminacji zbędnych działań. Ukończenie szkolenia Lean Six Sigma Green Belt to cenna inwestycja. Pracodawcy uznają takich pracowników za wartościową pomoc, ponieważ zostali oni przeszkoleni w zakresie stosowania narzędzi i metodologii Lean Six Sigma w celu uniknięcia błędów w działaniu i zwiększenia zadowolenia klientów. Certyfikat Lean Six Sigma Green Belt na odpowiednich stanowiskach gwarantuje od 5% do nawet 20% większe zarobki.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz