Czym jest prawo ochrony konkurencji i czemu służy?

Czym jest prawo ochrony konkurencji i czemu służy?

W każdej gałęzi biznesu przedsiębiorca zmuszony jest do walki z konkurencją. Często zdarza się, że w tej rywalizacji jedna ze stron ucieka się do działań nieetycznych, pozornie pozwalających na zyskanie przewagi w tych zmaganiach. W związku z tym władze zmuszone były wprowadzić tak zwane prawa ochrony konkurencji. Co się kryje pod tą nazwą i co to oznacza dla przedsiębiorców?

Czym jest prawo ochrony konkurencji?

Prawo ochrony konkurencji to przepisy prawne chroniące firmy przed innymi firmami, które uciekają się do działań mających na celu ograniczeniu swobody realizowania interesów na wolnym rynku. Przepisy te określają, co może zostać uznane za akceptowalne w rywalizacji rynkowej.

Ta gałąź prawna obejmuje zachowania takie jak:

 • porozumienia między spółkami w celu wyeliminowania konkurencji
 • zaniżanie cen oferowanych usług
 • wszelkie działania monopolistyczne i propagujące nieuczciwą konkurencję

Czemu służą te przepisy?

Zadaniem prawa konkurencji jest nie tylko dbanie o kondycję wolnego rynku, ale przede wszystkim ochrona mniejszych spółek przed większymi korporacjami, posiadającymi większe udziały rynkowe. Tak zwani „giganci biznesowi” mogą pokusić się o nadużywanie swojej pozycji w celu eliminacji mniejszych podmiotów. Taka kontrola w szerszej perspektywie prowadzi również do poprawienia sytuacji najbardziej podstawowych uczestników rynku, czyli konsumentów. Urzędy państwowe zostały wyposażone w wiele różnych środków zapobiegawczych i kontrolujących dane spółki, co pozwala im między innymi czuwać nad jakością umów zawieranych między firmami a ich klientami. Dzięki temu konsumenci mogą liczyć na oferty bardziej atrakcyjne i mają możliwość wyboru spośród szerszej oferty produktów, różniących się pod względem ceny, ilości czy jakości.

Jak dostosować firmę do regulacji prawnych?

Prowadząc własną działalność gospodarczą przedsiębiorcy nie mogą podejmować pewnych działań, takich jak:

 • wspieranie określonych firm lub produktów, prowadzące do zaburzenia sytuacji rynkowej i uzyskania przez dany podmiot pozycji uprzywilejowanej
 • nawiązywanie ścisłej współpracy z konkurencyjnymi spółkami w celu wyeliminowania mniejszych i mniej wpływowych firm. Przez to rozumie się przykładowo:
  • ustalanie zaniżonych cen
  • porozumienie odnośnie utrudniania dostaw materiałów innym przedsiębiorstwom
  • dzielenie się innowacyjnymi rozwiązaniami w celu zniekształcenia sytuacji rynkowej
  • uzgadnianie treści umów zawieranych z zewnętrznymi spółkami

Podsumowanie

Dzięki takim przepisom jak prawo ochrony konkurencji na rynku panuje zdrowa, zrównoważona rywalizacja, która pozwala na rozwój i prospekt zarówno mniejszych spółek, jak i międzynarodowych korporacji. To sprawia, że konsumenci mogą liczyć na lepsze, bardziej zróżnicowane oferty i bezpieczniejsze warunki umów. Regulacje prawne w tym zakresie stanowią więc bardzo istotny element funkcjonowania rynku. Bez nich prędzej czy później założenie jakiejkolwiek formy działalności stałoby się niemożliwe ze względu na szybką reakcję ze strony monopolistycznej konkurencji. Warto więc stosować się do tych przepisów i walczyć o pozycję na rynku w sposób uczciwy i honorowy.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz