Podniesienie swoich akcji

Podniesienie swoich akcji

Każda część listu motywacyjnego ma ogromne znaczenie dla końcowego efektu. Tak naprawdę to list motywacyjny, jako całość, ale również, jako poszczególne jego części są wyznacznikiem tego czy dana osoba zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, czy też nie. Pisząc, zatem ten dokument, powinniśmy bardzo dokładnie przeanalizować każde słowo, aby treść tego listu była odpowiednia.

Oczywiście każdy element listu motywacyjnego ma szczególne znaczenie dla końcowego efektu, ale w tym miejscu pochylmy się nieco nad takim elementem jak zakończenie.

Zakończyć z gestem

Oczywiście wszystkie najistotniejsze informacje na temat swoich predyspozycji na dane stanowisko pracy ujmujemy nieco wcześniej w rozwinięciu, aczkolwiek również i zakończenie ma bardzo istotny wpływ na to, jak będziemy w danym miejscu, które może stać się miejscem naszej pracy, postrzegani. Najwięcej treści powinno znaleźć się w rozwinięciu, a zakończenie listu motywacyjnego jest swoistym podsumowaniem całości. W tym miejscu jest czas na to, aby podkreślić jeszcze raz swoje zainteresowanie ofertą pracy, danym stanowiskiem, wyrazić chęć współpracy, zapewnić o swojej dyspozycyjności oraz wyrazić nadzieję na osobiste spotkanie.

Dlatego też można w tym miejscu listu motywacyjnego umieścić również numer telefonu do siebie. Oczywiście po tej części tekstowej oficjalnie nazwanej zakończeniem listu motywacyjnego, należy również umieścić specjalną klauzulę wyrażającą zgodę na użycie danych osobowych, gdyż w przeciwnym przypadku pracodawca nie ma nawet prawa, aby skontaktować się z daną osobą w celu zaproszenia jej na rozmowę kwalifikacyjną. Jednocześnie również treść listu motywacyjnego należy zakończyć pożegnalnym zwrotem grzecznościowym. Taki mały niuans, a jednak ma bardzo duże znaczenie i świadczy o pełnej kulturze danej osoby.

Oczywiście mówiąc o zakończeniu listu motywacyjnego, trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Chodzi mianowicie o to, aby wszystko było opatrzone własnoręcznym podpisem osoby ubiegającej się o stanowisko pracy. To bardzo ważne, aby ten podpis był własnoręczny, gdyż uwiarygodnia to daną osobę. Ważne jest również to, aby list motywacyjny, jako całość był spójny i napisany zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Życiorys i podanie. Te dwa elementy tkwią w świadomości tych, którzy niegdyś ubiegali się o przyjęcie do szkoły lub przyjęcie do jakiejś pracy. Odnośnie tej ostatniej, dzisiaj mamy do czynienia z zupełnie innymi zasadami dotyczącymi tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Dzisiaj, bowiem nie mamy już do czynienia z czymś takim jak życiorys oraz podanie.

W naszej rzeczywistości funkcjonują obecnie takie dokumenty aplikacyjne jak CV oraz list motywacyjny. W wielu przypadkach ogłoszeń o pracę, możemy znaleźć polecenie, aby wysyłać do potencjalnego pracodawcy jedynie CV. Faktem niezaprzeczalnym jest to, że właśnie w CV mamy ujęte najważniejsze informacje na temat potencjalnego kandydata na dane stanowisko pracy. Mamy tutaj informacje na temat jego doświadczenia, na temat jego wykształcenia, ukończonych kursów i szkoleń, a więc na podstawie tego na pewno możemy domyśleć się, jakie cechy posiada określony kandydat.

Jednakże tak naprawdę z CV nie jesteśmy w stanie wywnioskować wszystkich istotnych informacji. I dlatego też można w tym miejscu podkreślić, iż jak najbardziej starając się o zatrudnienie w danej firmie, warto jest napisać nie tylko CV, ale również list motywacyjny.

Wyższość listu motywacyjnego

W tym dokumencie możemy, bowiem zawrzeć nie tylko suche informacje, które będą nie tylko odzwierciedlały stan formalny, ale także możemy podkreślić naszą motywację w ubieganiu się o to jedno, jedyne stanowisko. Możemy w liście motywacyjnym podkreślić nasz upór, nasze atuty, naszą determinację, czego oczywiście w CV nie należy robić. Tak naprawdę, bowiem bardzo trudno jest się czymś szczególnym wyróżnić w CV. Tam zawarte informacje są odzwierciedleniem stanu faktycznego i nie jesteśmy w stanie niczego ubarwić.

Tymczasem właśnie to list motywacyjny jest dla nas niebywałą szansą na to, aby podkreślić swoje wyjątkowe cechy, które niewątpliwie będą miały wpływ na naszą ocenę w oczach danego pracodawcy. To list motywacyjny jest tym dokumentem, w którym możemy uwydatnić nasze szczególne cechy predysponujące nas do określonej pracy. W liście motywacyjnym możemy również podkreślić naszą determinację w walce o to jedno, konkretne stanowisko pracy.

Dlatego też, jeśli do danego zakładu pracy wysyłamy jedynie CV, to nasze szanse na to, że nas zaproszą na rozmowę kwalifikacyjną, są znacznie bardziej ograniczone. Podobnych CV na biurku pracodawcy znajdzie się prawdopodobnie bardzo wiele. Tymczasem właśnie to list motywacyjny jest naszą bronią na rynku pracy, za pomocą, której możemy zdobyć upragnione zatrudnienie. Zawsze, więc należy z tej broni korzystać.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz