Przedawnienie kredytu we frankach

Przedawnienie kredytu we frankach wpływa korzystnie na stabilizację stosunków prawych. Jego celem jest sprawienie, by kredytobiorca nie pozostawał bezterminowo w niepewności w związku ze swoją sytuacją prawną. Kiedy minie termin przedawnienia, dłużnik może uchylić się od spłaty kredytu. Jak to wygląda w przypadku kredytu we frankach? Odpowiadamy!

Czym jest przedawnienie kredytu?

Przedawnienie kredytu czy też przedawnienie roszczeń majątkowych to okres na dochodzenie przez wierzyciela roszczenia przed sądem bez ryzyka uchylenia się przez dłużnika od jego zaspokojenia. Wierzyciel, którym jest bank, ma konkretny czas (określony w ustawie) na dochodzenie spłaty długu. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchronić się od zwrotu kwoty zobowiązania.  

Przedawnienie kredytu ma więc miejsce w sytuacji, kiedy kredytobiorca opóźnia się z oddaniem pieniędzy lub całkowicie zaniecha płatności. Co więcej, przyczyna opóźnienia nie ma tu znaczenia. Bez względu na to, czy są to krótkotrwałe problemy finansowe czy długotrwały brak środków na koncie kredytobiorcy. Warto również pamiętać, że działania banku są ograniczone czasowo. Gdy minie termin przedawnienia, nie ma on możliwości dochodzenia od kredytobiorcy spłaty kredytu.

Przedawnienie kredytu a roszczenia frankowiczów

Jak wskazuje art. 118 Kodeksu cywilnego, termin przedawnienia roszczeń banku wynosi 3 lata. Oznacza to, że po upłynięciu tego czasu roszczenie banku o zwrot kwoty kredytu ulega przedawnieniu, a więc bank nie może żądać zwrotu wypłaconych środków. To kluczowa informacja w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej. Temat ten dość ciekawie został opisany na stronie poświęconej sprawom frankowym: https://sprawychf.pl/oferta/.

Od kiedy liczyć termin przedawnienia kredytu?

Termin przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału, który wynosi 3 lata, zaczyna się liczyć w momencie uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność umowy. Warto także dodać, że zgodnie z przepisem art. 117(1) § 1 Kodeksu cywilnego w wyjątkowych przypadkach sąd w momencie wydawania wyroku może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na: sprawychf.pl.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz