notariusz

Sprzedaż lub kupno mieszkania – jaka jest rola notariusza w tej sprawie?

Kupno lub też sprzedaż mieszkania wiąże się z wieloma formalnościami, o których nie można zapominać. Jest to proces dość skomplikowany i wymaga pomocy doświadczonego notariusza. Wizyta w kancelarii notarialnej podczas sprzedaży czy też kupna nieruchomości to podstawa. Dla wielu osób jest to pierwsza okazja do tego, aby zapoznać się bliżej z pracą notariusza. Zobacz, jaka jest rola notariusza na rynku nieruchomości i jak wybrać dobrą kancelarię notarialną.

Notariusz – kim jest?

Notariusz to osoba, która jest powołana przez Ministra Sprawiedliwości i jest upoważniona do stwierdzania pewnych faktów, mających znaczenie prawne oraz współdziałania przy sporządzaniu pewnych aktów prawnych. Taka osoba może także dokonywać innych czynności notarialnych, czyli: czuwać nad zapisami w księdze wieczystej, udzielać stronom wyczerpujących wyjaśnień mających związek z dokonywaniem czynności prawnej, składać wniosek do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na rzecz banku udzielającego kredytu hipotecznego.

Notariusz jest osobą bezstronną w sprawie i jego zadaniem jest zabezpieczenie interesów stron. Nie ma możliwości, aby notariusz faworyzował jedną ze stron transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Akt notarialny powinien zostać sporządzony w sposób dokładny i rzetelny, ponieważ powoduje on określone skutki prawne. Ważne jest więc to, aby notariusz, z którego pomocy korzystasz, był profesjonalny i wykwalifikowany.

Dlaczego to notariusz musi wystawić akt notarialny?

Podczas sprzedaży lub kupna nieruchomości rola notariusza jest bardzo istotna i nie można po prostu jej pominąć. Jeśli umowa kupna-sprzedaży nie zostanie przygotowana oraz opieczętowana przez notariusza w specjalnym akcie notarialnym, to transakcja nie będzie miała żadnej mocy prawnej. Jeśli chodzi o umowę przedwstępną, to może ona zostać sporządzona przez strony w sprawie np. przez kupującego bez obecności notariusza. Trzeba jednak pamiętać, że umowa finalna musi być już przygotowana, zweryfikowana i podpisana przez kancelarię notarialną.

Jak więc widzisz, rola notariusza podczas kupna lub sprzedaży mieszkania jest kluczowa. Warto wybrać polecaną kancelarię notarialną, która ma wiele dobrych opinii od swoich klientów. Dobrego notariusza bez problemu znajdziesz w internecie. Możesz także zapytać kogoś z rodziny lub znajomych, czy może polecić Ci godnego zaufania notariusza. Wiele osób w swoim dorosłym życiu musisz skorzystać z pomocy kancelarii notarialnej, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdziesz dobrego notariusza dzięki poleceniom.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz