VAT w Niemczech

VAT w Niemczech – jakie stawki, kto i jak musi się zarejestrować

Podatek VAT najprościej ujmując jest to podatek od towarów i usług, który dotyczy zarówno sprzedawców jak i nabywców. Nie każdy z przedsiębiorców musi się zarejestrować do VAT na terenie Niemiec, ale coraz więcej firm decyduje się na to.

Wyróżniamy 2 stawki podatku VAT w Niemczech:

– stawka podstawowa 19% dotyczy wszystkich towarów i usług

– stawka obniżona 7% obejmuje żywność (za wyjątkiem napojów i produktów restauracyjnych), książki, gazety, usługi medyczne, sprzęt medyczny, lekarstwa, transport osób oraz usługi hotelarskie, rozrywkowe i kulturalne.

Jak zarejestrować się do VAT w Niemczech?

Rejestracja do VAT jest pierwszym etapem do prowadzenia działalności opodatkowanej na terytorium Niemiec. Firmy muszą wypełnić odpowiednie dokumenty. Czas oczekiwania na rejestrację to ok. 4-6 tygodni. Po tym terminie firmie zostaje nadany numer VAT-UE.

Zeznania podatkowe w Niemczech

Nowo zarejestrowane firmy rozliczające VAT w Niemczech składają comiesięczne deklaracje obejmujące opodatkowane towary i usługi, do 10. dnia każdego miesiąca, a następnie roczne zeznanie będące sumą zeznań comiesięcznych. Roczne zeznanie składa się do 31 maja następnego roku. Pozostałe firmy rozliczają się kwartalnie. Zeznania podatkowe można złożyć tylko w formie elektronicznej przez specjalny do tej czynności system. Tylko w wyjątkowych przypadkach urząd skarbowy zgadza się na złożenie zeznania osobiście bądź pocztą.

Kto musi zarejestrować się do VAT w Niemczech?

Obowiązek rejestracji do niemieckiego VAT powstaje w sytuacji, gdy polski przedsiębiorca jest zobligowany do rozliczenia niemieckiego podatku VAT i ten podatek nie może być przerzucony na niemieckiego przedsiębiorcę. Nie każda firma musi rejestrować się do VAT w Niemczech. Nie ważne, że firma ma swoją siedzibę w Polsce lub przedsiębiorca mieszka w Polsce i świadczy usługi na rzecz niemieckiego przedsiębiorcy. Są jednak pewne odstępstwa od tej reguły.

Załóżmy, że polska firma wykonuje usługę budowlaną na terenie Niemiec, dla niemieckiego przedsiębiorcy będącego podatnikiem VAT. Usługa wykonywana jest w Niemczech, dlatego podatek VAT musi być rozliczony też w Niemczech, czyli polski przedsiębiorca może przerzucić rozliczenie VAT na niemieckiego przedsiębiorcę w ramach eksportu wykonywanych usług. W związku z tym nabywca usługi będzie musiał odprowadzić niemiecki podatek VAT, a polska firma nie musi rejestrować się do VAT w Niemczech. Sytuacja zmieni się, kiedy polski przedsiębiorca będzie wykonywał usługę budowlaną w Niemczech, ale dla osoby fizycznej nie będącej podatnikiem VAT lub będzie wykonywał te usługi z pomocą podwykonawcy, bez znaczenia z jakiego kraju by pochodził. W tym przypadku odprowadzenie VAT stoi po stronie polskiej firmy i musi ona zarejestrować się do VAT w Niemczech.

Firma, która sprzedaje swoje towary z magazynu w Niemczech również ma obowiązek zarejestrowania się do VAT, bez znaczenia czy towar sprzedaje osobie fizycznej, czy firmie. Jest to sprzedaż krajowa, dlatego firma musi wystawić fakturę VAT w wysokości 19% lub 7% w zależności od towaru.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z polskiej firmy na rzecz osoby fizycznej na terytorium Niemiec, podatnik VAT ma prawo rozliczyć się z VAT w Polsce, jeżeli łączna kwota sprzedaży w roku nie przekroczy 100 000 euro. Jeżeli ten limit zostanie przekroczony firma musi zarejestrować się do VAT w Niemczech i tam rozliczyć ze sprzedaży. Jeżeli polska firma mimo nieosiągniętego limitów chce zarejestrować się do VAT w Niemczech, oczywiście może po uprzednim kontakcie z urzędem skarbowym. Można to zrobić nawet po dokonaniu pierwszej sprzedaży.

Z niemieckim podatkiem VAT powinna być także rozliczona sprzedaż towarów w Niemczech, uprzednio nabytych w granicach tego kraju.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz