finansowanie faktur

Finansowanie faktur – na czym polega i jakie ma zalety?

Factoring to usługa, z której korzysta coraz większa liczba przedsiębiorców. Pozwala ona na finansowanie faktur, które przedsiębiorca wystawia swoim kontrahentom. Dzięki faktoringowi firma może stale się rozwijać i inwestować środki pieniężne nawet w momencie, gdy środki wynikające z opłacenia faktury nie wpłynęły jeszcze na firmowe konto. Pieniądze pozyskane dzięki faktoringowi można także przeznaczyć na bieżącą działalność firmy, czyli np. na wypłaty dla pracowników oraz zakup niezbędnych towarów. Zobacz, na czym polega finansowanie faktur i jakie ma zalety.

Faktoring – na czym polega finansowanie faktur?

Klasyczne finansowanie faktur polega na tym, że przedsiębiorca zbywa się na rzecz instytucji finansowej nieprzeterminowanych wierzytelności z odroczonym terminem płatności. Wskutek cesji podmiot gospodarczy otrzymuje gotówkę szybciej niż w przypadku, gdyby czekał on na zapłatę od kontrahenta. Zapłata za fakturę wynosi kwotę faktury brutto pomniejszoną o prowizję dla instytucji finansowej. Po zaakceptowaniu transakcji zbycia się faktury przedsiębiorca natychmiastowo otrzymuje pieniądze na konto i dzięki temu utrzymuje płynność finansową.

Z faktoringu mogą korzystać mali, średni i duży przedsiębiorcy – nie ma w tym przypadku zbyt wielu ograniczeń. Finansowanie faktur to usługa, z której może skorzystać każdy przedsiębiorca, który chce otrzymać pieniądze na pokrycie bieżącej działalności firmy lub inwestycje w rozwój firmy. Wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności jest często stosowane, ponieważ pozwala na zbudowanie trwałej relacji z kontrahentami. Nie zawsze jest to jednak najkorzystniejsze rozwiązanie pod względem płynności finansowej dla przedsiębiorcy, który wystawia taką fakturę. Finansowanie faktur w szybki sposób rozwiązuje ten problem.

Zalety finansowania faktur

Finansowanie faktur, czyli faktoring ma wiele zalet, które mogą odczuć przedsiębiorcy korzystający z tego rozwiązania. O jakich zaletach mowa? Największą zaletą może być to, że to przedsiębiorca decyduje jakie faktury chce finansować i w jakim momencie. Z takiego rozwiązania można korzystać regularnie lub tylko raz na jakiś czas. Szybkość finansowania i prosta procedura to także duża zaleta faktoringu.

Dzięki finansowaniu faktur firma może odzyskać gotówkę, która jest zamrożona nawet na kilka tygodni. Firma nie musi więc zamrażać kapitału, mimo że wystawia swoim kontrahentom faktury z odroczonym terminem płatności. Instytucja oferująca faktoring natychmiastowo przelewa środki na konto firmy. Firma z kolei może przeznaczyć pieniądze na dowolny cel – bieżącą działalność lub kluczowe inwestycje.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz