konta bankowe

Dlaczego pieniądze w banku są bezpieczne?

Banki to okazałe budynki, które kojarzymy ze schowkami, skrytkami i tysiącami zamków, prowadzących do ukrytych pomieszczeń, w których chowane są nasze pieniądze i pewnie sterty sztabek złota. Tyle podpowiada nam wyobraźnia i rzecz jasna filmy i opowieści. Jednak tak naprawdę bank nie jest chroniony przez mury. Bankowość to jeden z najpilniej nadzorowanych i regulowanych przez państwo sektorów gospodarki. W Polsce nadzór nad bankami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, ale to, że nie stracimy pieniędzy, zapewnia nam m.in. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jeżeli chcesz założyć konto najlepiej wcześniej porównać oferty banków, można zrobić to na przykład na eKontaBankowe.pl – serwis porównujący konta bankowe.

Licencja

Każdy bank musi mieć licencje na swoją działalność, wydawaną przez KNF. Gdy ją otrzyma, zaczyna podlegać rygorystycznemu nadzorowi i ścisłym przepisom. W zamian za zgodę na ten nadzór, wszelkie depozyty klientów, które są w banku, objęte są gwarancją. Klienci mogą dzięki temu spać spokojnie, wiedząc, że jeśli banku upadnie w ciągu 20 dni roboczych od zawieszenia działalności banku, zostanie ustanowiony nad nim nadzór komisaryczny. W tym okresie całość pieniędzy, do kwoty gwarantowanej tj. równowartości 100 tysięcy euro wróci do właścicieli. Dla bezpieczeństwa warto więc trzymać pieniądze w jednym banku tylko do tej kwoty, a nadwyżkę ponad tym ulokować w kolejnym banku. W przypadku wspólnego konta małżonków, każdy z właścicieli otrzymuje do 100 tysięcy euro. Kwota gwarancji wyrażona jest w walucie unijnej, ale dotyczy każdej innej waluty. Nasze pieniądze chronione swą także przez likwidowanie przyczyn upadłości banków. Polega to na udzielaniu pomocy finansowej, udzielaniu porad przy fuzjach bankowych czy udzielaniu informacji o sektorze bankowym.

Parabanki

Nie każdy, kto działa na rynku finansowym, musi starać się o licencje i gwarancje. Instytucje pożyczkowe, para banki działają poza ścisłym nadzorem Komisji. Proponują one wprawdzie bardzo zbliżoną działalność: udzielają pożyczek, można w nich lokować kapitał, ale nie są bankami. Tyle że dla uniknięcia kontroli stosują nieco inne nazewnictwo, np. zawierając kontrakty lokacyjne. Powierzenie im pieniędzy jest zawsze obarczone sporym ryzykiem. Mogą działać, jak klasyczne piramidy finansowe czy po prostu bardzo ryzykownie inwestować środki klientów. W zamian za to oferują wyższe stopy zwrotów, kusząc klientów dużymi zyskami czy udzielając pożyczek, także tym klientom, którzy w banku by ich nie uzyskali, z racji swoich problemów z płynnością finansową.

Tekst przygotowany przez: Marek Wiśniowski – redaktor serwisu eKontaBankowe.pl

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz