Dostępne na rynku polisy od terroryzmu

Jeszcze kika lat temu ubezpieczenie od zagrożeń płynących z terroryzmu nie były znane. Ich upowszechnienie się nastąpiło w krótkim czasie po ataku na Word Trade Center. Zainteresowanie tym typem polisy nie maleje ze względu na wciąż istniejące niebezpieczeństwo ataku ze strony Al Kaidy, nie pewnej sytuacji w Egipcie, pogarszającej się sytuacji w Libii oraz w innych rejonach świata. Towarzystwa ubezpieczeniowe już dawno zauważyły, że polisy z tej sfery będą wymagały ciągłego rozwoju i ulepszeń.

Ubezpieczenie od zagrożeń związanych z terroryzmem oraz skutkami z nich płynącymi w Polsce ze względu na małą możliwość wystąpienia oferowane jest przez nieliczne grono towarzystw. Polisy te mają za zadanie zapewniać ich posiadaczowi wypłatę odszkodowania, jeśli w wyniku działania aktu terroryzmu zostanie on ranny, poniesie śmierć lub, jeśli skutkiem będzie trwała utrata zdrowia.

Poprzez akt terroryzmu rozumie się tu groźbę uprowadzenia lub uprowadzenie właściciela polisy, użycie broni palnej, bomb oraz innych środków wybuchowych i nie wybuchowych przeznaczonych do walki, w przypadku, gdy ich użycie zagraża życiu i zdrowiu osoby, na którą zawarte jest ubezpieczenie. Jednakże istnieje również spora liczba wyłączeń, czyli sytuacji,w których ubezpieczenie nie spełni swojego zadania. Sytuacje te to między innymi świadomy udział właściciela polisy w aktach terroryzmu. Dokładny spis wyłączeń znajduje się w ogólnych warunkach polisy. W Polsce ubezpieczenie chroniące przed skutkami działań terroryzmu najczęściej wykupywane jest przez instytucje państwowe, samorządowe, obiekty użyteczności publicznej a także wielkie przedsiębiorstwa zajmujące się finansami, inżynierią wodną, rafinacją, elektrownie oraz zakłady chemiczne.
Ubezpieczenie tego samego typu u różnych firm ubezpieczeniowych może być bardzo różne, zależnie od jego Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, dlatego przygotowując się do zakupu polisy warto zapoznać się z jak największą ilością dostępnych na rynku ofert. Wysokość składki jest bardzo różna i zależna od rodzaju zagrożenia oraz podmiotu, który dane ubezpieczenie nabywa. Na chwilę obecną zagrożenie atakiem terrorystycznym w Polsce jest bardzo mało prawdopodobne, jednakże nikt nie jest w stanie przewidzieć jak to będzie wyglądało w przyszłości. Jedyne, czego można być pewnym to, to, że organizacje terrorystyczne będą istnieć zawsze, przez co polisa od zagrożeń terrorystycznych będzie oferowana przez coraz większą ilość ubezpieczycieli a zakres jej ochrony będzie znacznie bardziej kompleksowy.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz