Zagrożenia dla klientów wśród ofert narzędzi finansowych

Rynek usług finansowych jest jednym z najbardziej innowacyjnych zarówno na świecie, jak i w Polsce.

W rezultacie klient, zwłaszcza zamożny, ma do dyspozycji coraz bogatszą ofertę rozwiązań i narzędzi inwestycyjnych. Stwarza to oczywiście zarówno nowe szanse, jak i nowe zagrożenia.

Wiele spośród nowości powstaje jako odpowiedź na wyzwania rynkowe. Na niestabilnych rynkach, na których coraz trudniej o skuteczne inwestowanie w oparciu o długofalowe trendy wzrostowe, pojawia się zapotrzebowanie na bardziej aktywne zarządzanie aktywami i na bardziej wyrafinowane strategie tego zarządzania. Tradycyjne portfele zarządzane w ramach asset management dla zamożnego klienta bazowały na w miarę stabilnym podziale środków pomiędzy podstawowe klasy aktywów, czyli przede wszystkim akcje i obligacje, oraz ewentualnie surowce i nieruchomości.

Moda wśród funduszy

Obecnie coraz bardziej popularne są rozmaite portfele zarządzane w oparciu o strategie alternatywne, kiedyś spotykane wyłącznie w dość niszowym środowisku funduszy hedgingowych. Także wśród funduszy otwartych, tego najbardziej masowego produktu inwestycyjnego, zapanowała moda na strategie absolutnej stopy zwrotu o mniej lub bardziej agresywnym profilu. Najwyraźniej wiara w to, że wystarczy wydłużyć horyzont czasowy, by skutecznie inwestować na rynku akcji lub surowców, jest coraz słabsza zarówno wśród klientów, jak i zarządzających.

Oczywiście strategie tego typu o wiele łatwiej jest realizować w formule funduszu zamkniętego, które stwarzają zdecydowanie mniej ograniczeń dla zarządzających. Fundusze zamknięte, a zwłaszcza FIZAN-y, czyli Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych, to produkt przeznaczony z założenia dla klienta zamożnego, chociażby z uwagi na próg wejścia na poziomie przynajmniej 40.000 euro. Najzamożniejsi mogą się nawet zdecydować na uruchomienie własnego indywidualnego funduszu tego rodzaju, umieszczając w nim dowolne aktywa inwestycyjne ze swojego portfela. To jedna z najdynamiczniej rozwijających się nisz na rynku, w przeciwieństwie do szerokiego rynku funduszy otwartych, gdzie nowe środki raczej nie napływają.

Profesjonalna obsługa prawna

Wyzwania dla zarządzających takim funduszem lub takim portfelem są bardzo wysokie, innymi słowy ryzyko dla klienta wiąże się tu głównie z osobą zarządzającego. Wyniki strategii alternatywnych, które są dostępne publiczne, wskazują wyraźnie, że tylko nielicznym udaje się na dłuższą metę generować dobre wyniki niezależnie od sytuacji rynkowej. Oprócz wyników bardzo istotny zwłaszcza dla klienta zamożnego pozostaje aspekt prawno-podatkowy inwestycji. Popularność rozwiązań typu FIZAN z tego między innymi faktu właśnie wynika. Oczywiście możliwości specjalnych rozwiązań dedykowanych zamożnym klientom są tu dużo szersze przy wykorzystaniu rozmaitych krajowych i zagranicznych regulacji. Przy budowaniu portfela należy zwrócić zatem uwagę na profesjonalną obsługę od strony prawnej, jako że kreatywność i innowacyjność w tym obszarze jest nie mniejsza, niż w dziedzinie instrumentów finansowych.

Jakość podawanej kawy to nie wszystko

Klient zamożny w tej samej mierze, co każdy inny, narażony jest na konsekwencje nieuniknionego konfliktu interesów w zetknięciu z obsługującymi go instytucjami finansowymi z bankami na czele. Wiara w to, że obsługa w ramach wealth management będzie miała na widoku wyłącznie lub choćby przede wszystkim interes klienta, nie zawsze musi być w pełni uzasadniona, a jakość podawanej kawy nie powinna być jedynym kryterium oceny proponowanej oferty. Na szczęście klient bogaty dysponuje własnym zapleczem doradczym, a przynajmniej może sobie na takie zaplecze pozwolić i na tym akurat oszczędzać nie powinien. Dostępne na rynku rozwiązania są coraz bardziej złożone, a ich skuteczność, efektywność i adekwatność coraz trudniejsza do oceny.

Żyjemy w czasach wąskiej specjalizacji z jednej strony i napiętych planów sprzedażowych w instytucjach finansowych z drugiej. Przy budowie własnego portfela inwestycyjnego, zwłaszcza kiedy jest on bardzo wypchany, należy to niewątpliwie uwzględnić.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz